Zuchtausschussmitglieder

Bettina Hümmler

 

Bettina Hümmler
Zu den Eichen 10
59889 Eslohe

Tel.: +49 (2973) 81103
Fax: +49 (2973) 81069
E-Mail

 

Themenschwerpunkt Rasse: Do Khyi
 


Karin Acker
Karin Acker
Moorkoppeldamm
225563 Wrist

Tel.: +49 (4822) 362502
E-Mail

Themenschwerpunkt Rasse: Lhasa Apso
 


Melanie Albrecht

 

 

Melanie Albrecht
Auf'm Kampe 8
42279 Wuppertal

Tel.: +49 (202) 75893112
E-Mail

 

Themenschwerpunkt Rasse: Tibet Spaniel
 


Brigitte Giebfried

 

Brigitte Giebfried
Martin-Luther-Str. 2 d
68642 Bürstadt

Tel.: +49 (6206) 75392
E-Mail

Themenschwerpunkt Rasse: Tibet Terrier